תוכנית עסקית


מה זה תוכנית עסקית ?

תוכנית עסקית צריכה לשקף תמונה כללית לעתיד העסק, כולל כל השלבים שאותם העסק צריך לעבור ממצבו הנוכחי ועד להגשמת היעדים אותם הוא רוצה להשיג. בניית תוכנית עסקית צריכה להתייחס לכל הפרמטרים שמהווים את התנהלות העסק וצעדיו בדרך להגשמת היעדים – מבחינת השיווק, התפעול, תכנית פיננסית, שימוש בטכנולוגיה ייעודית, וכל פרמטר שרלוונטי לניתוח מעמיק וחישוב הסיכונים וההזדמנויות של פעילות העסק בהווה ובעתיד.

 

ברוב המקרים תכנית עסקית תשמש למטרת גיוס משקיעים ויצירת שיתופי פעולה עסקיים, לכן התוכנית העסקית חייבת להציג ניתוח מעמיק ויסודי של תכנון אסטרטגי אובייקטיבי, שכולל הזדמנויות וסיכונים, דרכי פעולה וחלופות להתמודדות עם כל מצב חיובי או שלילי שעלול להיווצר במהלך בניית הפעילות של העסק.


מה זה תוכנית עסקית ?

תוכנית עסקית צריכה לשקף תמונה כללית לעתיד העסק, כולל כל השלבים שאותם העסק צריך לעבור ממצבו הנוכחי ועד להגשמת היעדים אותם הוא רוצה להשיג. בניית תוכנית עסקית צריכה להתייחס לכל הפרמטרים שמהווים את התנהלות העסק וצעדיו בדרך להגשמת היעדים – מבחינת השיווק, התפעול, תכנית פיננסית, שימוש בטכנולוגיה ייעודית, וכל פרמטר שרלוונטי לניתוח מעמיק וחישוב הסיכונים וההזדמנויות של פעילות העסק בהווה ובעתיד.

ברוב המקרים תכנית עסקית תשמש למטרת גיוס משקיעים ויצירת שיתופי פעולה עסקיים, לכן התוכנית העסקית חייבת להציג ניתוח מעמיק ויסודי של תכנון אסטרטגי אובייקטיבי, שכולל הזדמנויות וסיכונים, דרכי פעולה וחלופות להתמודדות עם כל מצב חיובי או שלילי שעלול להיווצר במהלך בניית הפעילות של העסק.





חלק ראשון בבניית תכנית עסקית


החלק הראשון של תכנית עסקית הוא חלק מילולי, בו צריך לתאר את העסק עצמו ואת הפעילות שלו ושל המתחרים הפועלים באותה זירה עסקית תחרותית. החלק המילולי צריך לכלול חקר שוק מעמיק שכולל גם פירוט אסטרטגי לפעולות שאותן העסק מבקש לייצר. כמו כן, חלק זה צריך למקד את פלח השוק שאליו הוא פונה ולהציג את דרך הפעולה שבאמצעותה הוא יגיע אל אותו קהל היעד.

 

העסק צריך להציג את היתרונות שלו מול העסקים המתחרים שפועלים באותו ענף, את הסכנות ואת ההזדמנויות שיבואו בדרכו, ואת נקודות החוזק ונקודות התורפה שלפיהן הוא מבסס את מערך השיווק לפעילותו העסקית בעתיד. 




חלק ראשון בבניית תכנית עסקית

החלק הראשון של תכנית עסקית הוא חלק מילולי, בו צריך לתאר את העסק עצמו ואת הפעילות שלו ושל המתחרים הפועלים באותה זירה עסקית תחרותית. החלק המילולי צריך לכלול חקר שוק מעמיק שכולל גם פירוט אסטרטגי לפעולות שאותן העסק מבקש לייצר. כמו כן, חלק זה צריך למקד את פלח השוק שאליו הוא פונה ולהציג את דרך הפעולה שבאמצעותה הוא יגיע אל אותו קהל היעד.

 

העסק צריך להציג את היתרונות שלו מול העסקים המתחרים שפועלים באותו ענף, את הסכנות ואת ההזדמנויות שיבואו בדרכו, ואת נקודות החוזק ונקודות התורפה שלפיהן הוא מבסס את מערך השיווק לפעילותו העסקית בעתיד. 



חלק שני בתהליך

החלק השני בבניית תוכנית עסקית צריך לספק נתונים פיננסיים. בחלק זה העסק צריך לפרט את סכום הכסף שנדרש לו על מנת להוציא את יישום התוכנית לפועל, כולל פירוט נרחב לכל אפיקי ההשקעה השונים שבהם הוא נדרש להוציא כסף עבור יישום שלבי תכנית העבודה כפי שפורטה. כמו כן, העסק צריך לקבוע צפי משוער לזמן שייקח להחזרת הכסף שהושקע בפעילות, וכמה תשואה הוא מעריך שהכסף שהושקע יצליח לייצר עקב הפעילות שבוצעה. ניתוח החלק הפיננסי צריך להציג תחזית שנתית למחזור הכנסות משוער, תחזית זו צריכה להתייחס לפעילות של מספר שנים קדימה ולפרט את הרווחים שצפויים להתקבל בכל אחת מהשנים המוצגות בתחזית.

 

בניית תחזית פיננסית עבור תכנית עסקית מקצועית צריכה להיעשות על ידי אדם מנוסה ומיומן, איש מקצוע שמבין את אופי הצגת הנתונים כפי שנדרש לתוכנית, כולל פירוט תחזית ההכנסות לרווח נקי ונתונים נוספים שיספקו מענה מקצועי למגוון שאלות פיננסיות בנוגע לצפי ביצוע הפעילות העסקית בפועל. תחזית פיננסית לעסק היא נטבח מורכב וחשוב, שבהמשך ישמש לקביעת מסגרת תקציב פעילות חודשי, לרבות צפי הכנסות, השקעה באפיקי פרסום ושיווק, והוצאות תפעוליות שוטפות.



חלק שני בתהליך

החלק השני בבניית תוכנית עסקית צריך לספק נתונים פיננסיים. בחלק זה העסק צריך לפרט את סכום הכסף שנדרש לו על מנת להוציא את יישום התוכנית לפועל, כולל פירוט נרחב לכל אפיקי ההשקעה השונים שבהם הוא נדרש להוציא כסף עבור יישום שלבי תכנית העבודה כפי שפורטה. כמו כן, העסק צריך לקבוע צפי משוער לזמן שייקח להחזרת הכסף שהושקע בפעילות, וכמה תשואה הוא מעריך שהכסף שהושקע יצליח לייצר עקב הפעילות שבוצעה. ניתוח החלק הפיננסי צריך להציג תחזית שנתית למחזור הכנסות משוער, תחזית זו צריכה להתייחס לפעילות של מספר שנים קדימה ולפרט את הרווחים שצפויים להתקבל בכל אחת מהשנים המוצגות בתחזית.

 

בניית תחזית פיננסית עבור תכנית עסקית מקצועית צריכה להיעשות על ידי אדם מנוסה ומיומן, איש מקצוע שמבין את אופי הצגת הנתונים כפי שנדרש לתוכנית, כולל פירוט תחזית ההכנסות לרווח נקי ונתונים נוספים שיספקו מענה מקצועי למגוון שאלות פיננסיות בנוגע לצפי ביצוע הפעילות העסקית בפועל. תחזית פיננסית לעסק היא נטבח מורכב וחשוב, שבהמשך ישמש לקביעת מסגרת תקציב פעילות חודשי, לרבות צפי הכנסות, השקעה באפיקי פרסום ושיווק, והוצאות תפעוליות שוטפות.








הינני מאשר/ת קבלת חומרים פירסומיים ועדכונים לכתובת הדוא"ל/טלפון אותם הזנתי בפרטים הנ"ל




חלק שלישי בבניית תכנית עסקית לקבלת הלוואה בערבות המדינה לעסק
חלק שלישי

החלק השלישי של התכנית העסקית הוא הסבר של בעל העסק בנוגע לרווחיות הפעילות העסקית העתידית, חלק זה נקרא תקציר מנהלים ובו בעל העסק מציג לשותפיו העסקיים – נותני ההלוואה ומשקיעים פוטנציאליים עתידיים – איך פעילות העסק אמורה להניב רווחים משתלמים ומה הן הסיבות שבגינן כדאי להם להיכנס כשותפים לדרך של העסק המוצג בתוכנית.

חלק רביעי

בחלק הזה יוצגו מגוון המוצרים שהעסק מספק לקהל לקוחותיו בזמן הווה, ואלו מוצרים נוספים הוא עתיד לספק לפי שלבי התכנית העסקית הנ"ל. במקרים של תוכנית עסקית לעסק חדש או לעסק בשלבי הקמה, לפני שישנה פעילות קיימת בזמן הווה, יוצגו רק המוצרים והשירותים שאותם העסק עתיד לספק. בחלק זה צריך לפרט גם מידע על סוג הלקוחות שאליהם העסק פונה, כולל ניתוח יסודי ומעמיק על הרגלי הצריכה וכל יתר המאפיינים של קהל הלקוחות הפוטנציאליים.


חלק רביעי איך לבנות תוכנית עסקית כדי לקבל הלוואה לעסק

חלק שלישי

החלק השלישי של התכנית העסקית הוא הסבר של בעל העסק בנוגע לרווחיות הפעילות העסקית העתידית, חלק זה נקרא תקציר מנהלים ובו בעל העסק מציג לשותפיו העסקיים – נותני ההלוואה ומשקיעים פוטנציאליים עתידיים – איך פעילות העסק אמורה להניב רווחים משתלמים ומה הן הסיבות שבגינן כדאי להם להיכנס כשותפים לדרך של העסק המוצג בתוכנית.

חלק רביעי

בחלק הזה יוצגו מגוון המוצרים שהעסק מספק לקהל לקוחותיו בזמן הווה, ואלו מוצרים נוספים הוא עתיד לספק לפי שלבי התכנית העסקית הנ"ל. במקרים של תוכנית עסקית לעסק חדש או לעסק בשלבי הקמה, לפני שישנה פעילות קיימת בזמן הווה, יוצגו רק המוצרים והשירותים שאותם העסק עתיד לספק. בחלק זה צריך לפרט גם מידע על סוג הלקוחות שאליהם העסק פונה, כולל ניתוח יסודי ומעמיק על הרגלי הצריכה וכל יתר המאפיינים של קהל הלקוחות הפוטנציאליים.




חלק חמישי בדרך לסיום תכנית עסקית


בשלב זה תוכנית עסקית תציג מחקר שסוקר את ענף הפעילות שבו העסק רוצה להשתלב או להגביר פעילות קיימת. המידע צריך לכלול סקר שוק של מצב קיים וניתוח תחזית לפעילות שעתידה להיות בענף זה בשנים הקרובות, לרבות הצגת מגמות שמנתחות את הפעילות שהייתה בעבר ומוכיחות את צפי המגמות שעתידות להיות בפעילות העסקית של אותו ענף עסקי.

על מנת להציג סקירת שוק יסודית ומקצועית, נדרש פירוט של עסקים קיימים הפועלים בענף, מה הם המוצרים שאותם עסקים מספקים ללקוחות, איזה עסקים מספקים שירותים ומוצרים דומים, ואלו מוצרים נוספים אותו קהל לקוחות צורך ממגוון העסקים שפועלים בסביבה העסקית הרלוונטית לתחום הפעילות של העסק. 




חלק חמישי בדרך לסיום תכנית עסקית

בשלב זה תוכנית עסקית תציג מחקר שסוקר את ענף הפעילות שבו העסק רוצה להשתלב או להגביר פעילות קיימת. המידע צריך לכלול סקר שוק של מצב קיים וניתוח תחזית לפעילות שעתידה להיות בענף זה בשנים הקרובות, לרבות הצגת מגמות שמנתחות את הפעילות שהייתה בעבר ומוכיחות את צפי המגמות שעתידות להיות בפעילות העסקית של אותו ענף עסקי.

 

על מנת להציג סקירת שוק יסודית ומקצועית, נדרש פירוט של עסקים קיימים הפועלים בענף, מה הם המוצרים שאותם עסקים מספקים ללקוחות, איזה עסקים מספקים שירותים ומוצרים דומים, ואלו מוצרים נוספים אותו קהל לקוחות צורך ממגוון העסקים שפועלים בסביבה העסקית הרלוונטית לתחום הפעילות של העסק. 



שלב 6

כדי שעסק יצליח ויצמח בתוך סביבה תחרותית, הוא חייב מערך שיווקי יעיל וחדשני. עולם הפרסום מציג פלטפורמות רבות לחשיפת עסקים במגוון דרכים, החל בפעילות שטח וקידום מכירות באמצעות נוכחות פיזית באזורי הפעילות הרלוונטיים, ועד לשיווק במדיות החברתיות ופרסום באמצעות אתר אינטרנט למכירה או מיתוג של העסק. ישנן דרכים רבות לשיווק מוצרים ושירותים עבור לקוחות פוטנציאליים, אך שיווק נכון ומקצועי חייב להיות ממוקד ואפקטיבי בהתאם למסגרת תקציב שיווק מוגדר מראש.

 

בחלק זה העסק צריך להציג את תכנית השיווק שאותה ברצונו ליישם כדי לייצר פעילות ולהגיע אל הלקוחות, כולל עלויות הפרסום והפלטפורמות שבהן הוא מתכנן לפעול. במסגרת הפעילות השיווקית העסק נדרש להציג גם יעדים של מכירות עתידיות, איזה מוצרים הוא חושב שיצליח למכור, הערכה לכמות המכירות שצפויה, ולאיזה סוגי קהל יעד הוא חושב שאותם מוצרים ימכרו.

 

שלב שביעי ואחרון

בחלק השביעי העסק צריך לפרט כמה כסף הוא חושב שיצליח להכניס ביחס לכסף שהוא מוציא, וכיצד ההכנסות מול ההוצאות יביאו להגשמת החזון העסקי ויצירת פעילות עסקית מניבה ורווחית. בשלב זה העסק צריך להציג איזה נכסים נמצאים ברשותו ומשמשים אותו לפעילות השוטפת של העסק, כיצד הוא מעריך שייקבע המוניטין של העסק, ומי הם האנשים שעובדים בהנהלה ובצוות התפעולי של העסק שבזכותם הוא חושב שיהיה ניתן לייצר מוניטין ומיתוג של העסק כדי להביא להגשמת החזון העסקי והשלמת כל היעדים שהוצגו במסגרת התכנית העסקית הנ"ל.



שלב 6

כדי שעסק יצליח ויצמח בתוך סביבה תחרותית, הוא חייב מערך שיווקי יעיל וחדשני. עולם הפרסום מציג פלטפורמות רבות לחשיפת עסקים במגוון דרכים, החל בפעילות שטח וקידום מכירות באמצעות נוכחות פיזית באזורי הפעילות הרלוונטיים, ועד לשיווק במדיות החברתיות ופרסום באמצעות אתר אינטרנט למכירה או מיתוג של העסק. ישנן דרכים רבות לשיווק מוצרים ושירותים עבור לקוחות פוטנציאליים, אך שיווק נכון ומקצועי חייב להיות ממוקד ואפקטיבי בהתאם למסגרת תקציב שיווק מוגדר מראש.

 

בחלק זה העסק צריך להציג את תכנית השיווק שאותה ברצונו ליישם כדי לייצר פעילות ולהגיע אל הלקוחות, כולל עלויות הפרסום והפלטפורמות שבהן הוא מתכנן לפעול. במסגרת הפעילות השיווקית העסק נדרש להציג גם יעדים של מכירות עתידיות, איזה מוצרים הוא חושב שיצליח למכור, הערכה לכמות המכירות שצפויה, ולאיזה סוגי קהל יעד הוא חושב שאותם מוצרים ימכרו.

 

שלב שביעי ואחרון

בחלק השביעי העסק צריך לפרט כמה כסף הוא חושב שיצליח להכניס ביחס לכסף שהוא מוציא, וכיצד ההכנסות מול ההוצאות יביאו להגשמת החזון העסקי ויצירת פעילות עסקית מניבה ורווחית. בשלב זה העסק צריך להציג איזה נכסים נמצאים ברשותו ומשמשים אותו לפעילות השוטפת של העסק, כיצד הוא מעריך שייקבע המוניטין של העסק, ומי הם האנשים שעובדים בהנהלה ובצוות התפעולי של העסק שבזכותם הוא חושב שיהיה ניתן לייצר מוניטין ומיתוג של העסק כדי להביא להגשמת החזון העסקי והשלמת כל היעדים שהוצגו במסגרת התכנית העסקית הנ"ל.




לסיכום...

בניית תוכנית עסקית חייבת להיעשות על ידי אנשי מקצוע המתמחים בכתיבת תוכניות עסקיות. התוכנית יכולה להתמקד בשירות או במוצר ספציפי שהעסק רוצה לייצר כדי להגביר את פעילותו בשוק קיים, או להתייחס באופן כללי לכל הפרמטרים של העסק כדי להכניס עסק חדש לפעילות. תכנית עסקית תציג תמונה כללית של העסק והיכולות שלו להוציא לפועל חזון כלכלי עסקי, לכן ישנה חשיבות רבה לאופן שבו התכנית העסקית נעשית ומה שיוצג יהיה הדבר שיקבע את הרושם הראשוני שהעסק ייצר בפני משקיעים ומקורות מימון שונים. הכנת תכנית עסקית משמשת לרוב למטרת אישור הלוואה לעסקים או כדי לגייס משקיעים פוטנציאליים, אך לא תמיד היא הכרחית כבר בשלבי ההקמה הראשוניים של העסק, היא יכולה להיעשות גם בשלב מאוחר יותר כדי לייצר פעילות חדשה או כדי להכניס לשוק הקיים מוצר או שירות חדש שמצריך הוצאה כספית שאין לעסק אפשרות לממן בעצמו.