כשמדובר על השקעה בדברים החשובים בחיים, עדיף שתלך על בטוח.
שעבוד ראשוני - איך זה עובד ?

כמשקיעים, אנו רוצים את הביטחון המקסימלי עבור ההון שצברנו, בין אם זה בעסקאות מניבות, ירושה ואפילו זכייה גדולה. וכדי לא שנפסיד את כספנו ללא רווח הולם, גופי ההשקעה השונים מציעים לנו מגוון בטחונות שכספינו יוחזר לנו. בטוחות אלו יכולים להופיע במספר אפיקים, החל מנדל"ן, שעבוד תזרימי כספים, מניות מונפקות ועוד...

 

ב BALANCE אנו מאפשרים קבלת הלוואות בתמורה לשעבוד ראשוני של נכס נדל"ן.

בטוחות נדל"ן נחשבות לביטחונות היציבים ביותר ובעלי דרישה בלתי פוסקת, במיוחד בלוקיישנים מבוקשים, לכן הלוואה כנגד שיעבוד נכס זו עסקה נטולת סיכונים.היתרון של נכס נדל"ן

בעוד שבטוחות מסוגים אחרים יכולים ליצור חוסר יציבות בהתאם לגורמים שאינם בשליטתנו (נפילות בבורסה, מלחמות, פשיטות רגל וכד'), הרי שנכס נדל"ן יציב אינו משתנה ואף מהווה אפיק מבוקש להשקעה מניבה מעבר לביטחון, במיוחד במדינה כמו שלנו בה ערך הנדל"ן הוא מהגבוהים במזה"ת.
לדוגמא: אדם אשר השקיע באגרות חוב של חברות בדירוג גבוה (A) בבורסה לניירות ערך, שכן זו השקעה מקובלת ובטוחה, אך בדיעבד הסתבר לאותו אדם שאותן החברות אינן העניקו בטוחות למשקיעים שלהם או בטחונות חלקיים בלבד.

 

כלומר, איכות ההשקעה תלויה עכשיו על חבל דק ועלולה ליפול ממספר סיבות:

  • משברים בחברה עלולים לגרום לירידות חדות של אגרות החוב, מה שפוגע באופן ישיר במשקיעי החברה שקנו אותן. 
  • תנודות חדות כגון עליית הריבית במשק עלולה לגרום להפסדים כספיים למחזיקי אגרות חוב.
  • פשיטת רגל כתוצאה מכשל מנהלי או הליכים משפטיים עלול להביא לקיצוץ משמעותי ברווח ההון של המשקיעים שאינם קיבלו בטוחות עבור השקעתם בחברה.
  • וכמובן שינויים גלובליים דרסטיים כגון מלחמה, אסון טבע, החלשות הדולר / אירו / יין ושערי מטבע נוספים וכד. כולם עלולים ליצור גל מתמשך אשר עלול לגרום להפסדים רבים.


לכן, אם הנך משקיע מתחיל או שבבעלותך מספר השקעות, אל תוציא את ההון העצמי מהבנק מבלי לוודא שכספך מלווה בבטוחות יציבות ועם רמת סיכון אפסית עד כמה שניתן. כי בסופו של דבר, זהו הרווח שלך.
מהו שעבוד ראשוני של נכס כדי לקבל הלוואה מהירהכשמדובר על השקעה בדברים החשובים בחיים, עדיף שתלך על בטוח.

שעבוד ראשוני - איך זה עובד ?

כמשקיעים, אנו רוצים את הביטחון המקסימלי עבור ההון שצברנו, בין אם זה בעסקאות מניבות, ירושה ואפילו זכייה גדולה. וכדי לא שנפסיד את כספנו ללא רווח הולם, גופי ההשקעה השונים מציעים לנו מגוון בטחונות שכספינו יוחזר לנו. בטוחות אלו יכולים להופיע במספר אפיקים, החל מנדל"ן, שעבוד תזרימי כספים, מניות מונפקות ועוד... 


ב BALANCE אנו מאפשרים קבלת הלוואות בתמורה לשעבוד ראשוני של נכס נדל"ן. 
בטוחות נדל"ן נחשבות לביטחונות היציבים ביותר ובעלי דרישה בלתי פוסקת, במיוחד בלוקיישנים מבוקשים, לכן הלוואה כנגד שיעבוד נכס זו עסקה נטולת סיכונים.

 

היתרון של נכס נדל"ן

בעוד שבטוחות מסוגים אחרים יכולים ליצור חוסר יציבות בהתאם לגורמים שאינם בשליטתנו (נפילות בבורסה, מלחמות, פשיטות רגל וכד'), הרי שנכס נדל"ן יציב אינו משתנה ואף מהווה אפיק מבוקש להשקעה מניבה מעבר לביטחון, במיוחד במדינה כמו שלנו בה ערך הנדל"ן הוא מהגבוהים במזה"ת.


לדוגמא: אדם אשר השקיע באגרות חוב של חברות בדירוג גבוה (A) בבורסה לניירות ערך, שכן זו השקעה מקובלת ובטוחה, אך בדיעבד הסתבר לאותו אדם שאותן החברות אינן העניקו בטוחות למשקיעים שלהם או בטחונות חלקיים בלבד.

 

כלומר, איכות ההשקעה תלויה עכשיו על חבל דק ועלולה ליפול ממספר סיבות:

 

  • משברים בחברה עלולים לגרום לירידות חדות של אגרות החוב, מה שפוגע באופן ישיר במשקיעי החברה שקנו אותן.
  • תנודות חדות כגון עליית הריבית במשק עלולה לגרום להפסדים כספיים למחזיקי אגרות חוב.
  • פשיטת רגל כתוצאה מכשל מנהלי או הליכים משפטיים עלול להביא לקיצוץ משמעותי ברווח ההון של המשקיעים שאינם קיבלו בטוחות עבור השקעתם בחברה.
  • וכמובן שינויים גלובליים דרסטיים כגון מלחמה, אסון טבע, החלשות הדולר / אירו / יין ושערי מטבע נוספים וכד. כולם עלולים ליצור גל מתמשך אשר עלול לגרום להפסדים רבים.

לכן, אם הנך משקיע מתחיל או שבבעלותך מספר השקעות, אל תוציא את ההון העצמי מהבנק מבלי לוודא שכספך מלווה בבטוחות יציבות ועם רמת סיכון אפסית עד כמה שניתן. כי בסופו של דבר, זהו הרווח שלך.


מהו שעבוד ראשוני של נכס כנגד הלוואה