הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מאפשרת לכל בעל עסק קטן / בינוני או חדש, להגיש בקשה לאישור הלוואה בערבות המדינה בתנאים נוחים אשר לא ניתן לקבל דרך אף גוף פיננסי בארץ. לצוות המקצועי של BALANCE הלוואות יש ניסיון רב בתחום העסקים הקטנים והוא ישמח ללוות ולהדריך אתכם שלב אחר שלב עד לאישור הלוואה בערבות המדינה, יחד עם בניית תכנית עסקית מגובשת וליווי אישי צמוד בהתאמת מסלול הלוואה שתואם את הצרכים של העסק שלכם. נכון, אמנם אתה יכול להגיש בקשה באופן עצמאי, אך לרוב תכנית עסקית אשר מוגשת בצורה לא מקצועית יכולה למנוע את סיכויי המימון וקבלת אישור להלוואה. הצוות שלנו יעניק לכם הערכה ראשונית לאחר בחינה מעמיקה של סיכויי העסק, יחד עם הדרכה אישית ולמודת ניסיון לקראת הגשת הבקשה לוועדה המאשרת.








מה כוללת הלוואה
בערבות המדינה לעסקים?


•  
הקרן מספקת עד 85% מהערבויות הדרושות.
•  5 שנות פריסה ודחיית התשלום הראשון בחצי שנה.
•  שיעור ריבית נמוך של 3.5 בממוצע.
•  ההלוואה כאמור מחוץ לאובליגו הבנקאי.
•  תהליך אישור ההלוואה מהיא העומד על 25 יום מהגשת הבקשה.
•  כלכלן עד בית העסק מטעם הקרן



תנאי זכות


•  (על בעל העסק לספק עד כ 25% מהביטחונות הדרושים).

•  העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים,
   או הסדר נושים ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
•  תשלום אגרה ע"ס ₪250 לחשבון משרד האוצר בגין הגשת הבקשה להלוואה.


נירן מספר על קבלת הלוואה לעסק מחברת BALANCE
הלוואה בערבות המדינה לעסק קטן או בינוני


הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מאפשרת לכל בעל עסק קטן / בינוני או חדש, להגיש בקשה לאישור הלוואה בערבות המדינה בתנאים נוחים אשר לא ניתן לקבל דרך אף גוף פיננסי בארץ. לצוות המקצועי של BALANCE הלוואות יש ניסיון רב בתחום העסקים הקטנים והוא ישמח ללוות ולהדריך אתכם שלב אחר שלב עד לאישור הלוואה בערבות המדינה, יחד עם בניית תכנית עסקית מגובשת וליווי אישי צמוד בהתאמת מסלול הלוואה שתואם את הצרכים של העסק שלכם.

נכון, אמנם אתה יכול להגיש בקשה באופן עצמאי, אך לרוב תכנית עסקית אשר מוגשת בצורה לא מקצועית יכולה למנוע את סיכויי המימון וקבלת אישור להלוואה. הצוות שלנו יעניק לכם הערכה ראשונית לאחר בחינה מעמיקה של סיכויי העסק, יחד עם הדרכה אישית ולמודת ניסיון לקראת הגשת הבקשה לוועדה המאשרת.





מה כוללת הלוואה בערבות המדינה לעסקים?

  • הקרן מספקת עד 85% מהערבויות הדרושות
  • 5 שנות פריסה ודחיית התשלום הראשון בחצי שנה
  • שיעור ריבית נמוך של 3.5 בממוצע
  • ההלוואה כאמור מחוץ לאובליגו הבנקאי
  • תהליך אישור ההלוואה מהיא העומד על 25 יום מהגשת הבקשה
  • כלכלן עד בית העסק מטעם הקרן

תנאי זכות

  • (על בעל העסק לספק עד כ 25% מהביטחונות הדרושים)
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים, או הסדר נושים ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
  • תשלום אגרה ע"ס ₪250 לחשבון משרד האוצר בגין הגשת הבקשה להלוואה

נירן מספר על קבלת הלוואה לעסק מחברת BALANCE
הלוואה בערבות המדינה לעסק קטן או בינוני


המלצות לקבלת הלוואה בערבות המדינה

המלצות לבחירת יועץ השקעות להלוואה לעסק קטן

בניית תוכנית עסקית להלוואה בערבות המדינה לעסק חדש

המלצות להגשת בקשה להלוואה בערבות המדינה



הקרן לעסקים קטנים

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה כדי לעודד את פעילות המגזר העסקי, במטרה לעודד צמיחה ופיתוח, באמצעות כלים מקצועיים שיכולים לעזור לעסקים קטנים ובינוניים לזהות ולממש הזדמנויות עסקיות שיביאו לצמיחת הפעילות העסקית. לאחר אבחון יסודי של תחומי הפעילות של העסק - ניתוח מערך השיווק, ניהול הכספים, כוח אדם, הוצאות תפעוליות ופרמטרים נוספים, ניתן לקבל מהקרן סבסוד ומסלולי מימון כספי כדי לסייע בהוצאת מהלכים עסקיים מן הכוח אל הפועל. מעבר למגוון הדרכות מקצועיות, הקרן גם עוזרת בקבלת הלוואות בערבות המדינה ואיתור משקיעים או מקורות מימון שונים, בהתאם לנתוני העסק והגשת תכנית עסקית מפורטת שתואמת את בקשת העסק.


האינטרס של הקרן, בסיוע לקבלת הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, זה פיתוח וצמיחה כלכלית של המשק. צמיחה זו יוצרת מקומות עבודה חדשים נוספים עבור כלל האוכלוסייה ומעודדת פיתוח וחדשנות, שמהווים את הבסיס שעליו עומדת כל הפעילות הכלכלית של המשק הישראלי. קיימים כמה מסלולי הלוואות בערבות המדינה, חלקם לצורך הון חוזר כדי להשקיע בעסק חדש קיים, וחלקם כדי לאפשר את הקמת העסק החדש מאפס. את כספי ההלוואה העסק מקבל מהבנק, כאשר המדינה נותנת ערבות לאישור ההלוואה בוועדת האשראי של הבנק.



הקרן לעסקים קטנים

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה כדי לעודד את פעילות המגזר העסקי, במטרה לעודד צמיחה ופיתוח, באמצעות כלים מקצועיים שיכולים לעזור לעסקים קטנים ובינוניים לזהות ולממש הזדמנויות עסקיות שיביאו לצמיחת הפעילות העסקית. לאחר אבחון יסודי של תחומי הפעילות של העסק - ניתוח מערך השיווק, ניהול הכספים, כוח אדם, הוצאות תפעוליות ופרמטרים נוספים, ניתן לקבל מהקרן סבסוד ומסלולי מימון כספי כדי לסייע בהוצאת מהלכים עסקיים מן הכוח אל הפועל. מעבר למגוון הדרכות מקצועיות, הקרן גם עוזרת בקבלת הלוואות בערבות המדינה ואיתור משקיעים או מקורות מימון שונים, בהתאם לנתוני העסק והגשת תכנית עסקית מפורטת שתואמת את בקשת העסק.


צריך לצרף דו"חות כספיים לכל אחת מהחברות והעסקים שמפורטים בסעיף זה. 
האינטרס של הקרן, בסיוע לקבלת הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, זה פיתוח וצמיחה כלכלית של המשק. צמיחה זו יוצרת מקומות עבודה חדשים נוספים עבור כלל האוכלוסייה ומעודדת פיתוח וחדשנות, שמהווים את הבסיס שעליו עומדת כל הפעילות הכלכלית של המשק הישראלי. קיימים כמה מסלולי הלוואות בערבות המדינה, חלקם לצורך הון חוזר כדי להשקיע בעסק חדש קיים, וחלקם כדי לאפשר את הקמת העסק החדש מאפס. את כספי ההלוואה העסק מקבל מהבנק, כאשר המדינה נותנת ערבות לאישור ההלוואה בוועדת האשראי של הבנק.


לידור מספר על הליווי שקיבל מחברת BALANCE



ייעוץ וליווי לכל אורך התהליך

כל עסק רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה דרך הקרן לעסקים קטנים ובינוניים, אז למה בעצם צריך את הסיוע המקצועי והליווי הצמוד של BALANCE הלוואות ? כדי להבין את התשובה לשאלה זו, נפרוש בפניכם כמה מהדברים שאתם נדרשים להגיש על מנת לקבל הלוואה בערבות המדינה דרך הקרן : 


העסק נדרש להגיש דוחות מבוקרים לשנות הפעילות האחרונות, מאזן בוחן, דוחות מע"מ, טפסי 102 של העובדים, דו"ח רשם עמותות או רשם חברות, מידע ודוחות לעסקים קשורים, ריכוז יתרות מחשבונות הבנק השונים של העסק, דו"ח פירוט ניכיונות והלוואות (כולל לוחות סילוקין), דו"ח רווח הפסד ופירוט דפי שומת המס, אישור תשלום להגשת הבקשה בחשבון החשב הכללי של משרד האוצר, הצהרת בעל העסק, תכנית עסקית מפורטת, ועוד מגוון אישורים ומסמכים נוספים.


ללא ליווי מקצועי לכל אורך תהליך הגשת הבקשה ואישורה, עסקים קטנים או בינוניים עלולים להתייאש ולעצור את התהליך ללא הגעה ליעד הסופי – קבלת אישור להלוואה בערבות המדינה. המורכבות של התהליך יכולה להיראות כמשימה לא פשוטה עבור בעל עסק קטן שלא בקיא בתחום הפיננסיים, לכן כדי למנף את הפעילות העסקית ע"י קבלת הלוואה בערבות המדינה, מומלץ להיעזר בשירותי ליווי פיננסי של חברת השקעות המתמחה במתן שירותים אלו – בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. 

לידור מספר על הליווי שקיבל מחברת BALANCE



ייעוץ וליווי לכל אורך התהליך

כל עסק רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה דרך הקרן לעסקים קטנים ובינוניים, אז למה בעצם צריך את הסיוע המקצועי והליווי הצמוד של BALANCE הלוואות ? כדי להבין את התשובה לשאלה זו, נפרוש בפניכם כמה מהדברים שאתם נדרשים להגיש על מנת לקבל הלוואה בערבות המדינה דרך הקרן : 


העסק נדרש להגיש דוחות מבוקרים לשנות הפעילות האחרונות, מאזן בוחן, דוחות מע"מ, טפסי 102 של העובדים, דו"ח רשם עמותות או רשם חברות, מידע ודוחות לעסקים קשורים, ריכוז יתרות מחשבונות הבנק השונים של העסק, דו"ח פירוט ניכיונות והלוואות (כולל לוחות סילוקין), דו"ח רווח הפסד ופירוט דפי שומת המס, אישור תשלום להגשת הבקשה בחשבון החשב הכללי של משרד האוצר, הצהרת בעל העסק, תכנית עסקית מפורטת, ועוד מגוון אישורים ומסמכים נוספים.


ללא ליווי מקצועי לכל אורך תהליך הגשת הבקשה ואישורה, עסקים קטנים או בינוניים עלולים להתייאש ולעצור את התהליך ללא הגעה ליעד הסופי – קבלת אישור להלוואה בערבות המדינה. המורכבות של התהליך יכולה להיראות כמשימה לא פשוטה עבור בעל עסק קטן שלא בקיא בתחום הפיננסיים, לכן כדי למנף את הפעילות העסקית ע"י קבלת הלוואה בערבות המדינה, מומלץ להיעזר בשירותי ליווי פיננסי של חברת השקעות המתמחה במתן שירותים אלו – בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. 


הלוואה לעסק חדש של זכיין שווארמה דבוש


צור עוד היום קשר עם היועץ הפיננסי שלנו כדי לשמוע בצורה פשוטה על מסלולי ההלוואה, התנאים ובניית התכנית העסקית שלך.



צור עוד היום קשר עם היועץ הפיננסי שלנו כדי לשמוע בצורה פשוטה על מסלולי ההלוואה, התנאים ובניית התכנית העסקית שלך.