פנייה לגופים המתאימים

כדי להגיש בקשה להלוואה בערבות המדינה, צריך לפנות לגופים המתאימים שדרכם מתבצע הרישום והתשלום עבור הבקשה, ולאחר מכן להציג את מסמכי הבקשה לקרן לעסקים קטנים ובינוניים. הגוף הראשון שאליו צריך לפנות הוא משרד האוצר, שם מתבצעת בדיקה כללית ראשונית ומתקבל תשלום של 250 ₪ אותו בעל העסק צריך להפקיד לחשבון החשב הכללי של משרד האוצר. התשלום נעשה על ידי הפקדה לחשבון הבנק שלהם או דרך בנק הדואר, ניתן גם לשלם בכרטיס אשראי דרך שירות סליקה ממשלתי. לאחר התשלום צריך להוציא אישור הפקדה ואותו להציג יחד עם יתר המסמכים שנדרשים לצורך הגשת הבקשה בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.


פנייה לגופים המתאימים

כדי להגיש בקשה להלוואה בערבות המדינה, צריך לפנות לגופים המתאימים שדרכם מתבצע הרישום והתשלום עבור הבקשה, ולאחר מכן להציג את מסמכי הבקשה לקרן לעסקים קטנים ובינוניים. הגוף הראשון שאליו צריך לפנות הוא משרד האוצר, שם מתבצעת בדיקה כללית ראשונית ומתקבל תשלום של 250 ₪ אותו בעל העסק צריך להפקיד לחשבון החשב הכללי של משרד האוצר. התשלום נעשה על ידי הפקדה לחשבון הבנק שלהם או דרך בנק הדואר, ניתן גם לשלם בכרטיס אשראי דרך שירות סליקה ממשלתי. לאחר התשלום צריך להוציא אישור הפקדה ואותו להציג יחד עם יתר המסמכים שנדרשים לצורך הגשת הבקשה בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
הגשת מסמכים לקרן

אישור הוועדה של הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מצריך הגשת מסמכים מפורטים, באופן מקצועי ומסודר לפי תנאי הוועדה ולאחר הצגת אישור תשלום למשרד האוצר, שכוללים את הפרטים הבאים :

 

 • תדפיס רשם החברות עבור חברה, או רשם העמותות עבור עמותה
 • דו"חות מבוקרים עבור שלוש השנים האחרונות 
 • דו"ח מע"מ עדכני לשנת המס הנוכחית 
 • מאזני בוחן לשנה הנוכחית 
 • טפסי 102 של ביטוח לאומי עבור עובדים בעסק בשנה הנוכחית 
 • הצגת דו"חות עסקיים לכל חברה או עסק שקשורים עם העסק שמגיש את הבקשה 
 • ריכוז יתרות בחשבון הבנק ודפי פירוט עבור שלושה חודשים אחרונים בכל חשבונות הבנק של העסק או של חברות ועסקים שקשורים אליו. הגשת בקשה עבור עוסק מורשה מצריכה גם פירוט דפי מידע של העובר ושב הפרטי של הבעלים של העסק 
 • פירוט ניכיונות והלוואות + דו"ח סילוקין של הלוואות העסק 
 • הגשת בקשה עבור עוסק מורשה שאינו חברה מצריכה גם דו"ח רווח הפסד ודפי שומת מס 
 • פירוט מסלול ההלוואה שהעסק מבקש לקבל מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים 
חברת BALANCE הלוואות תעניק לכם ליווי לכל אורך הדרךהגשת מסמכים לקרן

אישור הוועדה של הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מצריך הגשת מסמכים מפורטים, באופן מקצועי ולפי תנאי הוועדה ולאחר הצגת אישור תשלום למשרד האוצר, שכוללים את הפרטים הבאים:

 • תדפיס רשם החברות עבור חברה, או רשם העמותות עבור עמותה
 • דו"חות מבוקרים עבור שלוש השנים האחרונות 
 • דו"ח מע"מ עדכני לשנת המס הנוכחית 
 • מאזני בוחן לשנה הנוכחית 
 • טפסי 102 של ביטוח לאומי עבור עובדים בעסק בשנה הנוכחית 
 • הצגת דו"חות עסקיים לכל חברה או עסק שקשורים עם העסק שמגיש את הבקשה 
 • ריכוז יתרות בחשבון הבנק ודפי פירוט עבור שלושה חודשים אחרונים בכל חשבונות הבנק של העסק או של חברות ועסקים שקשורים אליו. הגשת בקשה עבור עוסק מורשה מצריכה גם פירוט דפי מידע של העובר ושב הפרטי של הבעלים של העסק 
 • פירוט ניכיונות והלוואות + דו"ח סילוקין של הלוואות העסק 
 • הגשת בקשה עבור עוסק מורשה שאינו חברה מצריכה גם דו"ח רווח הפסד ודפי שומת מס 
 • פירוט מסלול ההלוואה שהעסק מבקש לקבל מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים 

חברת BALANCE תעניק לכם ליווי לכל אורך הדרך


הגשת פרטים נוספים לוועדה

בנוסף לפירוט המסמכים שפורטו לעיל, עסק המבקש לקבל הלוואה בערבות המדינה צריך גם למלא שאלון מקיף ובו הוא נדרש לפרט את תיאור העסק, סוג העיסוק ותחום הפעילות או השירותים שהוא מספק – מסחרי, תעשייתי, שירותי, ענף התיירות, ענף הבנייה, תחום החקלאות וכו'.. כמו כן, צריך לפרט בצורה מעמיקה את סוג הפעילות העסקית ואת המוצרים ומגוון הפעילויות הנוספות שהעסק מספק לקהל הלקוחות שלו. המסמך הנ"ל מבקש לפרט גם את צורת ההתאגדות של העסק ואת בעלי המניות ו/או חברות אם, חברות בת או חברות אחיות הקשורות בפעילות של העסק. 


צריך לצרף דו"חות כספיים לכל אחת מהחברות והעסקים שמפורטים בסעיף זה. בנוסף העסק נדרש להגיש הצהרה המתארת את הפעילות העסקית שלו מבחינת הניהול, השיווק, הייצור, התפעול, היתרון שלו בתחום העסקי שבו הוא פועל, שיטות ודרכי העבודה, המוצרים שהוא מציע וההזדמנויות העסקיות שלו לצמיחה ומינוף עתידי. גם מצד פעילות הלקוחות צריך להגיש מסמכים המפרטים את היקף הרכישות הממוצע לשנים האחרונות, תנאי האשראי הקיימים בעסק והאזורים שבהם הוא מספק שירותים ומכירות.הגשת פרטים נוספים לוועדה

בנוסף לפירוט המסמכים שפורטו לעיל, עסק המבקש לקבל הלוואה בערבות המדינה צריך גם למלא שאלון מקיף ובו הוא נדרש לפרט את תיאור העסק, סוג העיסוק ותחום הפעילות או השירותים שהוא מספק – מסחרי, תעשייתי, שירותי, ענף התיירות, ענף הבנייה, תחום החקלאות וכו'.. כמו כן, צריך לפרט בצורה מעמיקה את סוג הפעילות העסקית ואת המוצרים ומגוון הפעילויות הנוספות שהעסק מספק לקהל הלקוחות שלו. המסמך הנ"ל מבקש לפרט גם את צורת ההתאגדות של העסק ואת בעלי המניות ו/או חברות אם, חברות בת או חברות אחיות הקשורות בפעילות של העסק.


צריך לצרף דו"חות כספיים לכל אחת מהחברות והעסקים שמפורטים בסעיף זה. 
בנוסף העסק נדרש להגיש הצהרה המתארת את הפעילות העסקית שלו מבחינת הניהול, השיווק, הייצור, התפעול, היתרון שלו בתחום העסקי שבו הוא פועל, שיטות ודרכי העבודה, המוצרים שהוא מציע וההזדמנויות העסקיות שלו לצמיחה ומינוף עתידי. גם מצד פעילות הלקוחות צריך להגיש מסמכים המפרטים את היקף הרכישות הממוצע לשנים האחרונות, תנאי האשראי הקיימים בעסק והאזורים שבהם הוא מספק שירותים ומכירות.
הינני מאשר/ת קבלת חומרים פירסומיים ועדכונים לכתובת הדוא"ל/טלפון אותם הזנתי בפרטים הנ"ל
חלק שלישי בבניית תכנית עסקית לקבלת הלוואה בערבות המדינה לעסק
בחינה מעמיקה ויסודית

העסק צריך להגיש גם מידע מפורט על הספקים שאיתם הוא עובד, שמות הספקים, תחומי הפעילות והיקף הקניות שהעסק משקיע ברכישה ממוצעת חודשית מספקים שונים. כמו כן, צריך לפרט את תנאי האשראי מול הספקים ותיאור מפורט של השוק הרלוונטי בתחרות המקומית של פעילות העסק, כולל שמות המתחרים וטווח המחירים ככל שידוע לעסק אודותם. בחינת הוועדה יורדת לרזולוציה של עומק יסודי והיא מבקשת לקבל גם אישור רואה חשבון לגבי מידע על משיכות של הבעלים עם פירוט בנוגע לכל סכום שנמשך עבור איזה מהגורמים הרלוונטיים שמפורטים במסמכים שמוצגים לאישור הוועדה. 


המידע שמוצג לוועדה צריך לכלול גם את עלויות התפעול של העסק מבחינת כוח אדם, הוצאות לתפעול המכירות והשיווק, פירוט שכר ותגמולים, מענק בונוסים עבור מכירות ושיווק, ואת ההוצאות השוטפות של צוות ההנהלה – החל מגובה השכר ועד לעלויות של שכר דירה וארנונה, תשלומי טלפון ואינטרנט, ביטוחים שונים לעובדים ולמנהלים, הנהלת חשבונות של העסק, תשלומים לחברת חשמל ולחברת המים, הוצאות תחזוקת רכב או תשלומי ליסינג, עלות ממוצעת עבור דלק, וכל הוצאה נוספת ליועצים חיצוניים או ספקי שירותים אחרים.


חלק רביעי איך לבנות תוכנית עסקית כדי לקבל הלוואה לעסק

בחינה מעמיקה ויסודית

העסק צריך להגיש גם מידע מפורט על הספקים שאיתם הוא עובד, שמות הספקים, תחומי הפעילות והיקף הקניות שהעסק משקיע ברכישה ממוצעת חודשית מספקים שונים. כמו כן, צריך לפרט את תנאי האשראי מול הספקים ותיאור מפורט של השוק הרלוונטי בתחרות המקומית של פעילות העסק, כולל שמות המתחרים וטווח המחירים ככל שידוע לעסק אודותם. בחינת הוועדה יורדת לרזולוציה של עומק יסודי והיא מבקשת לקבל גם אישור רואה חשבון לגבי מידע על משיכות של הבעלים עם פירוט בנוגע לכל סכום שנמשך עבור איזה מהגורמים הרלוונטיים שמפורטים במסמכים שמוצגים לאישור הוועדה. 


המידע שמוצג לוועדה צריך לכלול גם את עלויות התפעול של העסק מבחינת כוח אדם, הוצאות לתפעול המכירות והשיווק, פירוט שכר ותגמולים, מענק בונוסים עבור מכירות ושיווק, ואת ההוצאות השוטפות של צוות ההנהלה – החל מגובה השכר ועד לעלויות של שכר דירה וארנונה, תשלומי טלפון ואינטרנט, ביטוחים שונים לעובדים ולמנהלים, הנהלת חשבונות של העסק, תשלומים לחברת חשמל ולחברת המים, הוצאות תחזוקת רכב או תשלומי ליסינג, עלות ממוצעת עבור דלק, וכל הוצאה נוספת ליועצים חיצוניים או ספקי שירותים אחרים.


הלוואה לעסק חדש בקלות ובמהירותניתוח תחזית לעתיד

בין הנתונים שצריך להגיש לוועדה של הקרן לעסקים קטנים ובינוניים צריך להתייחס גם לתחזית אופק עתידית בנוגע לעסק. העסק שמבקש לקבל הלוואה בערבות המדינה צריך להגיש פירוט של פרויקטים עתידיים, מכרזים שהוא עתיד להשתתף בהם, חוזים עתידיים שאמורים להיכנס לעבודה השוטפת ועדיין לא התחילו להתבצע בזמן הווה, כולל אישורים ואסמכתא שמאשרת את הנתונים שהעסק מציג בנושא זה. לצורך אישור הלוואה בערבות של המדינה צריך גם לפרט איזה סוג הלוואה העסק מעוניין לקבל ולפרט את האופן שבו כסף ההלוואה ישמש אותו לפעילות עסקית עתידית. 


כדי לעמוד בתנאים של אישור הלוואה בערבות המדינה בעל העסק צריך להציג בטחונות בגובה של עד 25% מסכום ההלוואה המבוקש – כסף נזיל, רכבים שבבעלותו, נכסים, ערבים וכו'.. ישנם כמה מסלולי הלוואה שניתן לבקש, ולצורך אישור המסלול שנבחר צריך לצרף תחשיב שמראה את יכולת העסק לממש את כספי ההלוואה לטובת צמיחת העסק ועמידה בתנאי החזר התשלומים של ההלוואה. אם הכסף ישמש לשיפוץ מבנה ופעולה זו עתידה לייצר פעילות עסקית עתידית – התחשיב של התחזית הפיננסית שמוצגת לוועדה צריכה לפרט ולהראות כיצד אחוז המכירות עתיד לצמוח כתוצאה מכך ולהתייחס גם לאחוזי רווח גולמי, רווח תפעולי, גידול בהון חוזר וכו'.. 

הלוואה לעסק חדש בקלות ובמהירותניתוח תחזית לעתיד

בין הנתונים שצריך להגיש לוועדה של הקרן לעסקים קטנים ובינוניים צריך להתייחס גם לתחזית אופק עתידית בנוגע לעסק. העסק שמבקש לקבל הלוואה בערבות המדינה צריך להגיש פירוט של פרויקטים עתידיים, מכרזים שהוא עתיד להשתתף בהם, חוזים עתידיים שאמורים להיכנס לעבודה השוטפת ועדיין לא התחילו להתבצע בזמן הווה, כולל אישורים ואסמכתא שמאשרת את הנתונים שהעסק מציג בנושא זה. לצורך אישור הלוואה בערבות של המדינה צריך גם לפרט איזה סוג הלוואה העסק מעוניין לקבל ולפרט את האופן שבו כסף ההלוואה ישמש אותו לפעילות עסקית עתידית. 


כדי לעמוד בתנאים של אישור הלוואה בערבות המדינה בעל העסק צריך להציג בטחונות בגובה של עד 25% מסכום ההלוואה המבוקש – כסף נזיל, רכבים שבבעלותו, נכסים, ערבים וכו'.. ישנם כמה מסלולי הלוואה שניתן לבקש, ולצורך אישור המסלול שנבחר צריך לצרף תחשיב שמראה את יכולת העסק לממש את כספי ההלוואה לטובת צמיחת העסק ועמידה בתנאי החזר התשלומים של ההלוואה. אם הכסף ישמש לשיפוץ מבנה ופעולה זו עתידה לייצר פעילות עסקית עתידית – התחשיב של התחזית הפיננסית שמוצגת לוועדה צריכה לפרט ולהראות כיצד אחוז המכירות עתיד לצמוח כתוצאה מכך ולהתייחס גם לאחוזי רווח גולמי, רווח תפעולי, גידול בהון חוזר וכו'.. BALANCE יעניקו לכם ליווי מקצועי צמוד

מאחר והצגת כל הנתונים הנ"ל + גיבוש תוכנית עסקית מפורטת ומקצועית, הם אלו שיביאו אתכם לאישור ההלוואה והעברת הכסף לשימוש בפעילות העסקית, כדאי ליצור רושם ראשוני טוב וכבר בשלב ההצגה של הנתונים לוועדה לעשות את הכל כמו שצריך. חברת בלאנס הלוואות יעניקו לכם ליווי צמוד לכל אורך התהליך וידאגו שהצגת כל המסמכים והאישורים לוועדה המאשרת של הקרן לעסקים קטנים ובינוניים יהיו בסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר כדי להביא לסיום התהליך באישור ההלוואה וקביעת מסלול הלוואה שתואם את הצרכים והיכולות של העסק שלכם. פנו עוד היום לקבלת מידע נוסף וקביעת פגישת ייעוץ בחברת בלאנס הלוואות.BALANCE יעניקו לכם ליווי מקצועי צמוד

מאחר והצגת כל הנתונים הנ"ל + גיבוש תוכנית עסקית מפורטת ומקצועית, הם אלו שיביאו אתכם לאישור ההלוואה והעברת הכסף לשימוש בפעילות העסקית, כדאי ליצור רושם ראשוני טוב וכבר בשלב ההצגה של הנתונים לוועדה לעשות את הכל כמו שצריך. חברת בלאנס הלוואות יעניקו לכם ליווי צמוד לכל אורך התהליך וידאגו שהצגת כל המסמכים והאישורים לוועדה המאשרת של הקרן לעסקים קטנים ובינוניים יהיו בסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר כדי להביא לסיום התהליך באישור ההלוואה וקביעת מסלול הלוואה שתואם את הצרכים והיכולות של העסק שלכם. פנו עוד היום לקבלת מידע נוסף וקביעת פגישת ייעוץ בחברת בלאנס הלוואות.


הלוואה לעסק חדש של זכיין שווארמה דבוש
נירן מספר על קבלת הלוואה לעסק מחברת BALANCE
ליווי צמוד בכל התהליך עד לאישור קבלת הלוואה